Kalite Politikası
Misyon-Vizyon
Organizasyon Şeması
Kalite Ekibi
Kalite Hedefleri
Kalite Eğitimleri
Stratejik Plan
Bağlantılar
Arşiv

Formlar

 

 

 

 

 


 
REKTÖRLÜK
--------------------------------
GENEL SEKRETERLİK
------------------------------------------
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ADYU-KYS02-F01 İş Tanımı Şeması
ADYU-KYS02-F02 Personel Talep Formu
ADYU-KYS02-F03 Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
ADYU-KYS02-F04 Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
ADYU-KYS02-F05 Personel Memnuniyet Anketi
ADYU-KYS02-F06 İç Yazışma Formu
ADYU-KYS02-F07 İptal Doküman Çizelgesi
ADYU-KYS02-F08 Dış Kaynaklı Doküman İstek Formu
ADYU-KYS02-F09 Yönetim Sistemi Planlama Takvimi
ADYU-KYS02-F10 Revizyon Takip Formu
ADYU-KYS02-F11 Doküman Dağıtım Formu
ADYU-KYS02-F12 .... Kayıtları Takip Formu
ADYU-KYS02-F13 Arşive Kaldırılan Kayıtlar Formu
ADYU-KYS02-F14 Temizlik Kontrol Çizelgesi
ADYU-KYS02-F15 Kuruluş İçi Kalite Denetim Raporu
ADYU-KYS02-F16 E-Maıl İstek-Şifre Değişiklik Formu
ADYU-KYS02-F17 Denetim Uygunsuzluk Raporu
ADYU-KYS02-F18 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Formu
ADYU-KYS02-F19 Düzeltici Faaliyet Formu
ADYU-KYS02-F20 Önleyici Faaliyet Formu
ADYU-KYS02-F21 Hedef Takip Tablosu
ADYU-KYS02-F22 Tuvalet Temizlik Kontrol Çizelgesi
ADYU-KYS02-F23 Toplantı Tutanağı
ADYU-KYS02-F24 Yeni Personel Talep Formu
ADYU-KYS02-F25 Personel Deneme Süresi Değerlendirme Formu
ADYU-KYS02-F26 Eğitim Talep Formu
ADYU-KYS02-F27 Kişisel Web Sayfası Başvuru Formu
ADYU-KYS02-F28 Personel Eğitim Sicil Kartı
ADYU-KYS02-F29 Eğitimci Değerlendirme Formu
ADYU-KYS02-F30 İlişik Kesme Formu
ADYU-KYS02-F31 Arıza Takip Formları
ADYU-KYS02-F32 Arıza Bildirim Ve Onarım Formu
ADYU-KYS02-F33 Tedarikçi Değerlendirme Kurum İçi Hizmet Alımı
ADYU-KYS02-F34 Tedarikçi Değerlendirme Kurum Dışı Hizmet Alımı
ADYU-KYS02-F35 Öneri Ve Şikayet Formu
ADYU-KYS02-F36 Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi
ADYU-KYS02-F37 Okul Memnuniyeti Anketi
FAKÜLTELER
DEVLET KONSERVATUARI
ADYU-DK01-F01 Öğrenci Belgesi Dilekçe Örneği
ADYU-DK01-F02 İzin Formu
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
------------------------------------------
ECZACILIK FAKÜLTESİ
------------------------------------------
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ADYU-EĞF04-F01 Ders Ücret Formu(Birinci Öğretim)
ADYU-EĞF04-F02 Ders Ücret Formu(İkinci Öğretim)
ADYU-EĞF04-F03 Hizmet Envanteri
ADYU-EĞF04-F04 İntibak Formu
ADYU-EĞF04-F06 İzin Formu
  Başa Dön
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ADYU-FEF05-F01 Akademik Görev Belgesi
ADYU-FEF05-F02 Ekders Ücret Formu
ADYU-FEF05-F03 İzin Formu
  Başa Dön
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ADYU-GSF06-F01 Akademik Görev Belgesi
ADYU-GSF06-F02 E-Maıl Formu
ADYU-GSF06-F03 İzin Dönüş Formu
ADYU-GSF06-F04 Personel İlişik Kesme Formu
ADYU-GSF06-F05 Mazeret İzin Formu
ADYU-GSF06-F06 Süre Uzatım Formu
ADYU-GSF06-F07 Teslim Tutanağı
ADYU-GSF06-F09 Yeşil Pasaport Formu
ADYU-GSF06-F10 İzin Formu
  Başa Dön
İKTİSADİ VE İDARİ BİRİMLER FAKÜLTESİ
ADYU-İİBF07-F01 Ders Çakışma
ADYU-İİBF07-F02 Ders Muafiyeti
ADYU-İİBF07-F03 Ders Muafiyetler
ADYU-İİBF07-F04 İzin Dönüş Formu
ADYU-İİBF07-F05 Mazeret Ara Sınav Dilekçesi
ADYU-İİBF07-F06 Not Düzeltme Formu
ADYU-İİBF07-F07 Öğrenci Belgesi Talep Formu
ADYU-İİBF07-F08 Öğrenci Konsey Seçimleri
ADYU-İİBF07-F09 Yatay Geçiş Dilekçesi
ADYU-İİBF07-F10 İzin Formu
ADYU-İİBF07-F11 Not İtiraz Formu
ADYU-İİBF07-F12 Akademik Görev Belgesi
ADYU-İİBF07-F13 Yardımcı Doçentlik Jüri Üyeliği Bilgi Formu
ADYU-İİBF07-F14 Görevlendirme Formu
ADYU-İİBF07-F15 Kayıt Dondurma
ADYU-İİBF07-F16 Süre Yenileme Formu-1
ADYU-İİBF07-F17 Süre Yenileme Formu-2
  Başa Dön
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
ADYU-İİF08-F01 Akademik Görev Belgesi
ADYU-İİF08-F02 Öğrenci İntibak Formu
ADYU-İİF08-F03 Arıza Bildirim ve Onarım Formu
ADYU-İİF08-F04 Arşiv Kayıt Formu
ADYU-İİF08-F05 Birinci Öğretim Ek Ders Ücret Formu
ADYU-İİF08-F06 Burs Başvuru Formu
ADYU-İİF08-F08 Ders Muafiyeti
ADYU-İİF08-F09 Ders Telafi Formu
ADYU-İİF08-F10 Akedemik Sicil Belgesi
ADYU-İİF08-F11 E-Mail İstek Formu
ADYU-İİF08-F12 Ek Ders Formu
ADYU-İİF08-F13 Fakulte Kurul Kararları
ADYU-İİF08-F14 Görevlendirme
ADYU-İİF08-F15 Hizmet Envanterı
ADYU-İİF08-F16 İkinci Öğretim Ek Ders Ücret Formu
ADYU-İİF08-F17 İlişik Kesme Belgesi
ADYU-İİF08-F18 İzin Dönüş Formu
ADYU-İİF08-F19 İzin Formu
ADYU-İİF08-F20 Sınav Ücret Formu
ADYU-İİF08-F21 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu
ADYU-İİF08-F22 Kişisel Web Sitesi Başvuru Formu
ADYU-İİF08-F23 Mazaret İzin Formu
ADYU-İİF08-F24 Mazeret Ara Sınav Dilekçesi
ADYU-İİF08-F25 Not İtraz Formu
ADYU-İİF08-F26 Ödeme Emri Teslim Tutanağı
ADYU-İİF08-F27 Ödenek Talep Formu
ADYU-İİF08-F28 Öğrenci Belgesi Talep Formu
ADYU-İİF08-F29 Öğrenci Kayıt Dondurma Dilekçe Formu
ADYU-İİF08-F30 Öğrenci Ders Çakışma Dilekçe Formu
ADYU-İİF08-F31 Öğrenci Konsey Seçim Formu
ADYU-İİF08-F32 Personel Görev Uzatma
ADYU-İİF08-F33 Yeşil Pasaport Formu
ADYU-İİF08-F34 Yrd Doç.Dr. Jüri Üyeliği
ADYU-İİF08-F35 Yatay Geçiş Dilekçesi
ADYU-İİF08-F36 Taşınır İstek Belgesi
ADYU-İİF08-F37 Toplantı Tutanağı
  Başa Dön
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ADYU-MF09-F01 Ders Ücret Formu
ADYU-MF09-F02 Süreli Atanan Öğretim Elemanları Formu
ADYU-MF09-F03 İzin Formu
ADYU-MF09-F04 Akademik Görev Belgesi
ADYU-MF09-F05 Ders Muafiyeti
ADYU-MF09-F06 Ders Telafisi Formu
ADYU-MF09-F07 Fakülte Kurulu Kararı
ADYU-MF09-F08 Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
ADYU-MF09-F09 Görevlendirme
ADYU-MF09-F10 İzin Dönüş Formu
ADYU-MF09-F11 Kayıt Dondurma
ADYU-MF09-F12 Malzeme Talep Formu
ADYU-MF09-F13 Mazeret Ara Sınav Dilekçesi
ADYU-MF09-F14 Not Düzeltme Formu
ADYU-MF09-F15 Not İtiraz Formu
ADYU-MF09-F16 Ödenek Talep Formu
ADYU-MF09-F17 Öğrenci Konsey Seçimleri
ADYU-MF09-F18 Sınav Ücret Formu
ADYU-MF09-F19 Yatay Geçiş Dilekçesi
ADYU-MF09-L01 Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi
  Başa Dön
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ADYU-TF10-F01 Akademik Görev Belgesi
ADYU-TF10-F03 İzin Formu
ADYU-TF10-F04 İzin Dönüş Formu
ADYU-TF10-F05 Mazeret İzin Formu
ADYU-TF10-F06 Malzeme Talep Formu
  Başa Dön
TIP FAKÜLTESİ
ADYU-TIF11-F01 Fakülte Kurulu Kararı
ADYU-TIF11-F02 Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
ADYU-TIF11-F03 İzin Formu
ADYU-TIF11-F04 Ödenek Talep Formu
ADYU-TIF11-F05 Personel Bilgi Formu
ADYU-TIF11-F06 Süreli Atanan Öğretim Elemanı Formu
ADYU-TIF11-F07 Görevlendirme
ADYU-TIF11-F10 Mal Alımı Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı
ADYU-TIF11-F11 Malzeme Talep Formu
  Başa Dön
ENSTİTÜLER
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ADYU-FBE01-F01 Lisansüstü Programlara Başvuru Formu
ADYU-FBE01-F02 Kesin_Kayit Formu
ADYU-FBE01-F03 Ders Kayıt Formu
ADYU-FBE01-F04 Danışman Öneri Formu
ADYU-FBE01-F05 İkinci Danışman Öneri Formu
ADYU-FBE01-F06 Danışman Değişikliği Öneri Formu
ADYU-FBE01-F07 Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi
ADYU-FBE01-F08 Ek Süre Talep Formu
ADYU-FBE01-F09 Ders Yükü Bildirim Formu
ADYU-FBE01-F10 Diploma İstek Formu
ADYU-FBE01-F11 Final Ücret Formu
ADYU-FBE01-F12 Öğrenci İlisik Kesme Formu
ADYU-FBE01-F13 Öğrenci Ders Ekleme-Bırakma Kayıt Formu
ADYU-FBE01-F14 Seminer Programı Formu
ADYU-FBE01-F15 Ders Saydırma ve Muafiyet Formu
ADYU-FBE01-F16 Sevk Tehiri İstem Formu
ADYU-FBE01-F17 Sevk Tehiri İptal Formu
ADYU-FBE01-F18 İzin Formu
ADYU-FBE01-F19 Tez Teslim Formu
ADYU-FBE01-F20 Tez Değerlendrime ve Sınav Tutanağı Formu
ADYU-FBE01-F21 Kişisel Tez Değerlendirme Formu
ADYU-FBE01-F22 Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu
ADYU-FBE01-F23 Tez Konusu Değişikliği Formu
ADYU-FBE01-F24 Tez Önerisi Hazırlama Formu
ADYU-FBE01-F25 Seminer Değerlendirme Tutanağı Formu
ADYU-FBE01-F26 Seminer Teslim Formu
ADYU-FBE01-F27 Seminer Duyuru Formu
ADYU-FBE01-F28 Not Bildirim Formu
ADYU-FBE01-F29 Görevlendirme Formu
ADYU-FBE01-L01 Katılım Listesi
  Başa Dön
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ADYU-SBE02-F01 Danışman Değişikliği Öneri Formu
ADYU-SBE02-F02 Danışman Öneri Formu
ADYU-SBE02-F03 Ders Kayıt Formu
ADYU-SBE02-F04 Ders Seçme Formu
ADYU-SBE02-F05 Ek Süre Talep Formu
ADYU-SBE02-F06 İkinci Danışman Öneri Formu
ADYU-SBE02-F07 İlişik Kesme Formu
ADYU-SBE02-F08 Kayıt Dondurma İstem Formu
ADYU-SBE02-F09 Kesin_Kayit Formu
ADYU-SBE02-F10 Lisansüstü Programlara Başvuru Formu
ADYU-SBE02-F11 İzin Formu
ADYU-SBE02-F12 Savunma Sonrası Tez Teslim Formu
ADYU-SBE02-F13 Tez Konu Değişikliği İstem Dilekçesi
ADYU-SBE02-F14 Tez Önerisi Hazırlama Formu
ADYU-SBE02-F15 Tez Yazım Ve Uygunluk Teyit Formu
ADYU-SBE02-F16 Enstitü Kurulu Karar Formu
ADYU-SBE02-F17 Enstitü Yönetim Kurulu Kararı Formu
ADYU-SBE02-L01 Enstitü Kurulu Üye Katılım Listesi
  Başa Dön
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ADYU-SOSBE03-F01 Danışman Değişikliği Formu
ADYU-SOSBE03-F02 Danışman Öneri Formu
ADYU-SOSBE03-F03 Ders Seçme Formu
ADYU-SOSBE03-F04 Ek Süre Talep Formu
ADYU-SOSBE03-F05 İlişik Kesme Formu
ADYU-SOSBE03-F06 Lisansüstü Başvuru Formu
ADYU-SOSBE03-F07 Lisansüstü Kesin Kayıt Formu
ADYU-SOSBE03-F08 Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu
ADYU-SOSBE03-F09 Savunma Sonrası Tez Teslim Formu
ADYU-SOSBE03-F10 Tez Konu Değişikliği İstem Dilekçesi
ADYU-SOSBE03-F11 Tez Önerisi Hazırlama Formu
ADYU-SOSBE03-F12 Tez Yazım Ve Uygunluk Teyit Formu
ADYU-SOSBE03-F13 Doktora Yeterlik Sınavi Juri Atama Formu
ADYU-SOSBE03-F14 Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu
ADYU-SOSBE03-F15 Tez İzleme Komitesi Atama Formu
ADYU-SOSBE03-F16 Tez İzleme Komitesi Raporu
ADYU-SOSBE03-F17 Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu
ADYU-SOSBE03-F18 Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı
ADYU-SOSBE03-F19 Doktora Tez Sınavı Jürisi Öneri Formu
ADYU-SOSBE03-F20 Ders Yükü Bildirim Formu
ADYU-SOSBE03-F21 Not Değişikliği Bildirim Formu
ADYU-SOSBE03-F22 Seminer Değerlendirme Tutanağı
ADYU-SOSBE03-F23 Seminer Sunumu
ADYU-SOSBE03-F24 Sınav Ücret Formu
ADYU-SOSBE03-F25 Tez Değerlendirme Kişisel Rapor
ADYU-SOSBE03-F26 Tez Değerlendirme Ve Sınav Tutanağı
ADYU-SOSBE03-F27 Tez Jürisi Atama Formu
ADYU-SOSBE03-F28 Tez Savunma Duyurusu
ADYU-SOSBE03-F29 Özel Öğrenci Başvuru Formu
ADYU-SOSBE03-F30 Yatay Geçiş Ve İntibak Formu
ADYU-SOSBE03-F31 Ders Ekleme Bırakma
ADYU-SOSBE03-F32 Diploma İstem Dilekçesi
ADYU-SOSBE03-F33 Mazeret Nedeniyle Ders Kaydı Dilekçesi
ADYU-SOSBE03-F34 Lisansüstü Öğrenci Kontenjan Talep Formu
ADYU-SOSBE03-L01 Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Öğrenci Listesi
ADYU-SOSBE03-L02 Katılım Listesi
  Başa Dön
YÜKSEKOKULLAR
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ADYU- BESYO01-F01 Ders Ücret Formu(Birinci Öğretim)
ADYU-BESYO01-F02 Ders Ücret Formu (İkinci Öğretim)
ADYU-BESYO01-F03 İntibak Formu
ADYU-BESYO01-F05 İzin Formu
ADYU-BESYO01-F06 Eğitim Fakültesi Hizmet Envanteri
  Başa Dön
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
ADYU-SYO02-F01 E-Maıl İstek Formu
ADYU-SYO02-F02 Hizmet Pasaport Talep Formu
ADYU-SYO02-F03 İlişik Kesme Formu
ADYU-SYO02-F04 Kadro Talep Formu
ADYU-SYO02-F07 Yeşil Pasaport Formu
ADYU-SYO02-F08 Ekders Ücret Formu
ADYU-SYO02-F09 Ders Ücret Puantajı
ADYU-SYO02-F10 İzin Formu
  Başa Dön
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
ADYU-TİOYO03-F01 Ders Muafiyeti Formu
ADYU-TİOYO03-F03 İzin Formu
ADYU-TİOYO03-F04 Mal Ve Hizmet Alım Formu
ADYU-TİOYO03-F05 Muayene ve Kabul Komisyonu
ADYU-TİOYO03-F09 Süre Uzatım Formu
ADYU-TİOYO03-F10 Yüksekokul Kurulu Kararı Formu
ADYU-TİOYO03-F11 Yönetim Kurulu Kararı Formu
ADYU-TİOYO03-F14 Ders Muafiyet Dilekçe Formu
ADYU-TİOYO03-F15 Mazeret Sınavı Dilekçesi
ADYU-TİOYO03-F16 Ders Yükü Formu
ADYU-TİOYO03-F17 Sınav Ücret Formu
  Başa Dön
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
------------------------------------------
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
ADIYAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
ADYU-AMYO01-F01 Ders Muafiyet
ADYU-AMYO01-F02 Disiplin Kurulu Kararları
ADYU-AMYO01-F03 Ek Ders Ücret Bildirim Formu
ADYU-AMYO01-F04 Görevlendirme
ADYU-AMYO01-F05 İzin Formu
ADYU-AMYO01-F06 Kayıt Dondurma
ADYU-AMYO01-F07 Muafiyet Formu
ADYU-AMYO01-F08 Not Düzeltme Formu Bağıl
ADYU-AMYO01-F09 Sınav Ücret Formu
ADYU-AMYO01-F10 Yatay Geçiş
ADYU-AMYO01-F11 Yönetim Kurulu Kararları
ADYU-MYO01-F12 Ders Kaydı Dilekçesi
ADYU-MYO01-F13 Ders Yükü ( Süre Yenileme)
ADYU-MYO01-F14 Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantajı
ADYU-MYO01-F15 Makine Mefruşat Talep Formu
ADYU-MYO01-F16 Mazeret Sinav Dilekcesi
ADYU-MYO01-F17 Mazeretli Kayıt Yenileme Dilekçesi.
ADYU-MYO01-F18 Not İtiraz Dilekçesi
ADYU-MYO01-F19 Süre Yenileme Formu
ADYU-MYO01-F20 Hizmet-Malzeme Talep Formu
ADYU-MYO01-F21 Tek Ders Dilekçesi
ADYU-MYO01-F22 Kurumiçi Yatay Geçiş Formu
ADYU-MYO01-F23 Kurumlararası Yatay Geçiş Formu
ADYU-MYO01-F24 Yüksekokul Kurur Kararı
ADYU-MYO01-F25 Zorunlu Staj Belgeleri
  Başa Dön
BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ADYU-BMYO02-F01 Arıza Bildirim Formu
ADYU-BMYO02-F02 Ders Telafisi Formu
ADYU-BMYO02-F03 Ders Açma Formu
ADYU-BMYO02-F04 Diploma Yerine Geçerli Belge
ADYU-BMYO02-F05 Geçici Mezuniyet Belgesi
ADYU-BMYO02-F06 E-Mail Formu
ADYU-BMYO02-F07 Hizmet Envanteri Tablosu
ADYU-BMYO02-F08 Kamu Hizmet Standartları Tablosu
ADYU-BMYO02-F09 Mazeret İzin Formu
ADYU-BMYO02-F10 Not Bildirim Formu
ADYU-BMYO02-F11 Not Düzeltme Formu
ADYU-BMYO02-F12 Staj Başvuru Formu
ADYU-BMYO02-F13 Süre Uzatma Formu
ADYU-BMYO02-F14 Süre Yenileme Formu
ADYU-BMYO02-F15 İzin Formu
ADYU-BMYO02-F16 Maddi Hata Dilekçe Formu
ADYU-BMYO02-F17 Maddi Hata Cevap Formu
ADYU-BMYO02-F18 Maddi Hata Formu
ADYU-BMYO02-F19 Mazeret Sınav Dilekçesi
ADYU-BMYO02-F20 Not İtiraz Formu
ADYU-BMYO02-F21 Oy Dağılım Çizelgesi
ADYU-BMYO02-F22 Tek Ders Sınav Dilekçesi
ADYU-BMYO02-F23 Af Dilekçe Formu
ADYU-BMYO02-F24 Kurum İçi Yatay Geçiş Formu
ADYU-BMYO02-F25 Kurumlararası Yatay Geçiş Formu
ADYU-BMYO02-L01 Makine Techizat Ve Mefruşat Talep Listesi
  Başa Dön
GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
------------------------------------------
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
ADYU-KMYO04-F01 Ek Ders Tablosu
ADYU-KMYO04-F02 İzin Formu
ADYU-KMYO04-F03 Mazeret Sınavı Dilekçesi
ADYU-KMYO04-F04 Mezun Dilekçe
ADYU-KMYO04-F05 Personel Görevlendirme
ADYU-KMYO04-F06 Maddi Hata Başvuru Formu
ADYU-KMYO04-F07 Süre Uzatım Formu
ADYU-KMYO04-F08 Maddi Hata Dilekçe Formu
ADYU-KMYO04-F09 MYO Ders Muafiyet
ADYU-KMYO04-F10 Ders Telafisi Formu
ADYU-KMYO04-F11 Diploma Yerine Geçerli Belge
ADYU-KMYO04-F12 Kayıt Dondurma
ADYU-KMYO04-F13 Kurumlararası Yatay Geçiş Formu
ADYU-KMYO04-F14 Maddi Hata Formu
ADYU-KMYO04-F15 Mazeret İzin Formu
ADYU-KMYO04-F16 Mazeret Sınavı Dilekçe Formu
ADYU-KMYO04-F17 Sınav Ücret Formu
ADYU-KMYO04-F18 Tek Ders Sınav Dilekçesi
ADYU-KMYO04-F19 Yönetim Kurulu Kararları
ADYU-KMYO04-F20 MYO Staj Formu
ADYU-KMYO04-F21 MYO Ders Açma Formu
  Başa Dön
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ADYU-SHMYO05-F01 Burs Başvuru Formu
ADYU-SHMYO05-F02 Ders Yükü Formu
ADYU-SHMYO05-F03 Devamsızlıktan Kalan Öğrenci Formu
ADYU-SHMYO05-F04 Final Formu
ADYU-SHMYO05-F05 Genel Anket Formu
ADYU-SHMYO05-F06 Yüksekokul Kurulu Karar Formu
ADYU-SHMYO05-F07 Muafiyet Formu
ADYU-SHMYO05-F08 Not Düzeltme Formu
ADYU-SHMYO05-F09 Not İtiraz Formu
ADYU-SHMYO05-F10 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu
ADYU-SHMYO05-F11 Süre Yenileme Formu
ADYU-SHMYO05-F12 Teslim Fişi
ADYU-SHMYO05-F13 Yemek Bursu Başvuru Formu
ADYU-SHMYO05-F14 İzin Formu
ADYU-SHMYO05-F15 Yönetim Kurulu Karar Formu
  Başa Dön
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ BÖLÜMÜ
ADYU-AİİTB01-F01-Ders Ücret Formu(Birinci Öğretim)
ADYU-AİİTB01-F02-Ders Ücret Formu(İkinci Öğretim)
ADYU-AİİTB01-F03-İzin Formu
ADYU-AİİTB01-F04-Sınav Ücret Formu
ADYU-AİİTB01-F05-Süre Uzatım Formu
TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
ADYU-TDB02-F01 Süre Yenileme
ADYU-TDB02-F02 Hizmet Pasaport Talep Formu
ADYU-TDB02-F03 Yeşil Pasaport Formu
ADYU-TDB02-F04 İzin Formu
ADYU-TDB02-F05 Ek Ders Ücreti Bildirim Formu
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
------------------------------------------
İDARİ
DAİRE BAŞKANLIKLARI
  BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
ADYU-BİDB01-F01 E-Mail Formu
ADYU-BİDB01-F02 İş Takip Formu
ADYU-BİDB01-F03 İzin Formu
ADYU-BİDB01-F04 Kişisel Web Sayfası Başvuru Formu
  Başa Dön
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
ADYU-İMİDB02 -F01 Araç Talep Formu
ADYU-İMİDB02 -F02 Lojman Talep Beyannamesi
ADYU-İMİDB02 -F04 İlişik Kesme Formu
KÜTÜPHANE VE DOK. DAİRE BAŞKANLIĞI
ADYU-KDDB03-F12 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Aylık Puantaj Cetvetli
  Başa Dön
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ADYU-ÖİDB04-F01 Belge İstek Dilekçesi
ADYU-ÖİDB04-F02 Harç İade Dilekçesi
ADYU-ÖİDB04-F03 İlişik Kesme Dilekçesi
ADYU-ÖİDB04-F04 Kişisel Bilgi Düzeltme Dilekçesi
ADYU-ÖİDB04-F05 Mazeret Dilekçesi
ADYU-ÖİDB04-F06 Pasaport Harcı İçin Dilekçe
ADYU-ÖİDB04-F07 Diploma Teslim Tutanağı
ADYU-ÖİDB04-F08 Diploma
ADYU-ÖİDB04-F09 Geçici Mezuniyet Belgesi
ADYU-ÖİDB04-F10 Mezuniyet Transkript Belgesi
ADYU-ÖİDB04-F11 Öğrenci Belgesi
ADYU-ÖİDB04-F12 Transkript Belgesi
ADYU-ÖİDB04-F13 Yabancı Uyruklu Öğrenci İçin İkamet Formu
ADYU-ÖİDB04-F14 Askerlik Belgesi
  Başa Dön
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
ADYU-PDB05-F01 Hizmet Pasaport Talep Formu
ADYU-PDB05-F02 İlişik Kesme Formu
ADYU-PDB05-F03 Kadro Talep Formu
ADYU-PDB05-F04 Maaş Nakil Bildirimi
ADYU-PDB05-F05 Mal Bildirim Beyannamesi
ADYU-PDB05-F06 Süre Uzatım Formu
ADYU-PDB05-F07 Yeşil Pasaport
ADYU-PDB05-F08 İzin Formu
ADYU-PDB05-F09 Personel Kimlik Başvuru Formu
ADYU-PDB05-F10 Akademik Personel Sicil Formu
  Başa Dön
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ADYU-SKS06-F01 Başkan Seçimi
ADYU-SKS06-F02 Kurucu Üye
ADYU-SKS06-F03 Öğrenci Konseyi İstem Dilekçesi
ADYU-SKS06-F04 Öğrenci Mesuliyet Formu
ADYU-SKS06-F05 Proje
ADYU-SKS06-F06 Salon Talep Formu
ADYU-SKS06-F07 Topluluk İstem Dilekçesi
ADYU-SKS06-F08 Üye Formu
ADYU-SKS06-F09 Yıllık Faaliyet Formu
ADYU-SKS06-F10 Taşınır İstek Formu
ADYU-SKS06-F13 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Aylık Bilgi Formu
ADYU-SKS06-F14 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu
ADYU-SKS06-F15 Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Bavuru Formu
ADYU-SKS06-F16 Aylık Puantaj Cetveli
ADYU-SKS06-F17 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları
ADYU-SKS06-F18 Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma-ilanı
ADYU-SKS06-F19 Kısmı Zamanlı Öğrenci -Sözleşme Metni
ADYU-SKS06-F20 Kısmı Zamanlı Öğrenci Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhutname Formu (Saglik Hizmeti Alan)
ADYU-SKS06-F21 Yemek Bursu Başvuru Formu
ADYU-SKS06-F22 Yemek Bursu İlanı
ADYU-SKS06-F23 Kısmı Zamanlı Öğrenci Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhutname Formu (Saglik Hizmeti Almayan)
ADYU-SKS06-L01 Asil Yönetim Kurulu Üyeler Listesi
ADYU-SKS06-L02 Kısmi Zamanlı Öğrenci Listesi
ADYU-SKS06-L03 Yemek Bursu Alan Öğrenci listesi
ADYU-SKS06-L04 Kısmi Zamanlı Olarak Çalışak Öğrenci Listesi
  Başa Dön
STRATEJİ VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
------------------------------------------
YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
------------------------------------------
DİĞER BİRİMLER
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
------------------------------------------
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ADYU-DSİM03-F01 Onay Ve Personel Görevlendirme Belgesi
ADYU-DSİM03-F05 Yurtdışı Yolluk Kapaması
ADYU-DSİM03-F06 Yurtiçi Yooluk Kapaması
  Başa Dön
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ADYU-HM02-L01 Mahkeme Giderleri Listesi
MERKEZİ BİRİMLER
BİLİMSEL ARAŞTIRMA BİRİMİ
ADYU-BAB01-F01 ADYUBAP Proje Öneri Formu
ADYU-BAB01-F02 Analizler İçin Hizmet İşleri Kabul Tutanağı
ADYU-BAB01-F03 Ara Rapor Formu
ADYU-BAB01-F04 Avans Harcama Talimatı
ADYU-BAB01-F05 Avans Mahsup Formu
ADYU-BAB01-F06 Avans Talep Formu
ADYU-BAB01-F07 Diğer Hizmet Alımları İçin Kabul Tutanağı
ADYU-BAB01-F08 Harcama Pusulası
ADYU-BAB01-F10 İhtiyaç Talep Formu
ADYU-BAB01-F11 Muayene Ve Kabul Komisyonu Tutanağı
ADYU-BAB01-F13 Proforma Fatura
ADYU-BAB01-F14 Bilimsel Araştırma Projeleri Sözleşmesi
ADYU-BAB01-F16 Yolluk Oluru - Görevlendirme
  Başa Dön
DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ
ADYU-DİB02-F01 Akademik Tanınma Belgesi
ADYU-DİB02-F02 Ders Verme Başvuru Formu
ADYU-DİB02-F03 Eğitim Alma Başvuru Formu
ADYU-DİB02-F04 Acceptance Letter
ADYU-DİB02-F05 Learning Agreement For Adıyaman University
ADYU-DİB02-F06 Öğrenci Başvuru Formu
ADYU-DİB02-F07 Student Aplication Form Adıyaman University
ADYU-DİB02-F08 Teaching Programme
ADYU-DİB02-F09 Training Programme
ADYU-DİB02-F10 Erasmus Ders Denkliği Formu
  Başa Dön
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
------------------------------------------
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
ADYU-SEM04-F01 Kurs Kayıt Formu
TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ADYU-TUAM05-F01 İzin Formu
ADYU-TUAM05-F02 ADYÜTAYAM Yeni Yönetim Kurulu
ADYU-TUAM05-F03 Görevlendirme Formu
  Başa Dön

 

Adiyaman Üniversitesi, Altinsehir Mh. 3005 Sokak No:13 02040 ADIYAMAN
Tel: +90 416 223 38 00 email: bidb@adiyaman.edu.tr